stichting
contact

Doelstelling

De stichting zamelt geld en goederen in voor kleine gemeenschappen in Gambia, die vaak geen toegang hebben tot de meest basale vormen van scholing en zorg. We doen dit met behulp van een locale vrijwilligers organisatie de Association for Community Initiative Project (ACIP).

Wat we beogen met de Stichting Muzikale Vrienden van Gambia is het volgende:

 • Helpen daar waar kan.
 • Helpen mensen zichzelf te helpen.
 • Aanschaffen van hulpmiddelen zoals schoolspullen, landbouwmaterialen, gereedschappen, zaden, muziekinstrumenten, vervoermiddelen, het bouwen van schoolgebouwen en/of sanitair.
 • Gebaseerd op het principe van zelfredzaamheid. “Geef een man een vis en hij heeft morgen weer honger… geef hem een hengel en hij eet elke dag”.
 • Kleine, overzichtelijke projecten die controleerbaar zijn en blijven. 100% besteding van de giften. Dus geen roestende tractoren ergens op een kade, of geiten gestald in het schoolgebouw.
 • Alles in samenwerking met lokale vrijwilligers van de Association for Community Initiative Project (ACIP), voorheen ALSRE.
Vijf broden en twee vissen.

Stichting muzikale vrienden van Gambia werkt nauw samen met ACIP. ACIP is een Gambiaanse stichting die er lokaal voor zorgt dat mensen geholpen worden zichzelf te helpen. Iets wat zeer nauw aansluit met de doelstelling van de in het Westland, kern Monster, gevestigde stichting.

De projecten waar op ingezet wordt zijn kleinschalig en persoonlijk controleerbaar. Je weet dus zeker dat het geld volledig tot z’n recht en op de juiste plek komt! De oprichtster en voorzitter Dianne van Wissen gaat voor eigen rekening 2 x per jaar naar Gambia om de contacten warm te houden en er nauw op toe te zien of alles goed besteed wordt. Daarnaast is 1 van de bestuursleden getrouwd met een Gambiaanse vrouw zodat communicatieproblemen tot een minimum beperkt worden.

De stichting is een non-profit organisatie die op basis van het persoonlijk dragen van de kosten van het bestuur er naar streeft om vrijwel 100% van de opbrengsten te besteden aan de geselecteerde doelen. Overhead is voor eigen rekening dan wel gesponsord. De structuur van de stichting en de plannen waren dermate degelijk en overtuigend dat de stichting al binnen 4 maanden door de fiscus werd aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belasting. ( meer info bij donaties )

Muziek is de universele taal die alle mensen begrijpen en is de lijm die ons bindt met de mensen in een kleine gemeenschap in Gambia. De oprichters en huidige bestuursleden van de stichting kenden elkaar van muzikale ontmoetingen bij o.a Blues aan Zee in Monster.

Muziek maken is ook een bron van inkomsten van sommige bewoners van Gambia, die als toeristische attractie optreden met djembee’s en dansgroepen. 1 van onze doelen is om dergelijke groepen te voorzien van een kwalitatief goede geluidsinstallatie zodat ze een groter bereik hebben en dus beter kunnen voorzien in eigen inkomsten! Om dit mogelijk te maken organiseren wij regelmatig themafeesten (benefietconcerten) met live muziek in de kelder van het Cultureel Centrum De Noviteit te Monster.

Hot News

Donatie

We zijn aangenaam verrast door een donatie van maar liefst € 1.500,00 van “De Recycling” uit ’s-Gravenzande! Daarmee kunnen we waterprojecten opzetten en het broodnodige onderhoud van een dorpsschool aanpakken.

Projecten

De Stichting Muzikale Vrienden van Gambia heeft tot nu toe de volgende projecten ondersteund:

 • Vervoersvoorziening
 • Communicatie
 • Bananenplantage - Kubuneh
 • Culturele groep - Kubuneh
 • School - Bundung
 • Schoolkeuken - Kubuneh
 • EHBO-post - Batelling
 • School - Batelling
 • Water in Bundung Mauritania
Stichting

Inspiratiebron

Wat ik zag tijdens een reis naar Gambia werd de inspiratiebron om iets te doen voor de gemeenschap

Doelstelling

 • Helpen daar waar kan
 • Aanschaffen van hulpmiddelen
 • Kleine en overzichtelijke projecten
 • Samen met lokale vrijwilligers

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Dianne van Wissen
 • Anton van Meerkerk
 • Hans van der Eijk

In verband met nieuwe verplichtingen die aan ANBI organisaties zijn gesteld per 1 januari 2021, treft u hier een jaarlijks financieel verslag aan.

AVG

Ons privacy beleid leest u hier.

Webhosting gesponsord door PC Westland Service
Webdesign BJ Ruiterkamp