stichting
contact

Financiele Verslagen

De Stichting Muzikale Vrienden van Gambia is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Van al onze activiteiten en hulpacties houden wij u al jaren op de hoogte via onze website. We deden verslag van bedragen en goederen die via sponsors binnen kwamen en we vermeldden uitgaven voor de diverse projecten die werden geholpen. Uiteraard blijven we dat in de toekomst doen.

Maar per 1-1-2021 is de ANBI-regelgeving aangescherpt. ANBI’s zijn verplicht om jaarlijks financiële verantwoording af te leggen en dit openbaar te maken. Vanaf 2021 moeten grote ANBI’s, waarvan de baten in het betreffende boekjaar meer dan € 50.000 bedragen, gebruik maken van standaardformulieren voor het publiceren van hun gegevens. Daar vallen wij niet onder, maar ook voor kleinere ANBI’s wordt aangeraden toch deze formulieren te gebruiken.

Hieronder zullen wij vanaf nu dus elk jaar deze gegevens beschikbaar stellen.

Door een tekortkoming in iPhones en iPads worden de documenten op deze mobiele apparaten niet goed getoond. Alleen het eerste blad is maar zichtbaar. Voor de volledige documenten moet u gebruik maken van een laptop of een desktop computer.
Hot News

Donatie

We zijn aangenaam verrast door een donatie van maar liefst € 1.500,00 van “De Recycling” uit ’s-Gravenzande! Daarmee kunnen we waterprojecten opzetten en het broodnodige onderhoud van een dorpsschool aanpakken.

Projecten

De Stichting Muzikale Vrienden van Gambia heeft tot nu toe de volgende projecten ondersteund:

 • Vervoersvoorziening
 • Communicatie
 • Bananenplantage - Kubuneh
 • Culturele groep - Kubuneh
 • School - Bundung
 • Schoolkeuken - Kubuneh
 • EHBO-post - Batelling
 • School - Batelling
 • Water in Bundung Mauritania
Stichting

Inspiratiebron

Wat ik zag tijdens een reis naar Gambia werd de inspiratiebron om iets te doen voor de gemeenschap

Doelstelling

 • Helpen daar waar kan
 • Aanschaffen van hulpmiddelen
 • Kleine en overzichtelijke projecten
 • Samen met lokale vrijwilligers

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Dianne van Wissen
 • Anton van Meerkerk
 • Hans van der Eijk

In verband met nieuwe verplichtingen die aan ANBI organisaties zijn gesteld per 1 januari 2021, treft u hier een jaarlijks financieel verslag aan.

AVG

Ons privacy beleid leest u hier.

Webhosting gesponsord door PC Westland Service
Webdesign BJ Ruiterkamp