stichting
contact

Geldzaken

De stichting is natuurlijk afhankelijk van donateurs. Welke mogelijkheden er voor donaties zijn ziet u hieronder. Maar er zijn ook instellingen die zich richten op goede doelen en geld beschikbaar stellen. Hieronder vindt u een overzicht van een paar van die gulle gevers.

Giften/donaties

Voor onze hulpactiviteiten zijn wij afhankelijk van donaties. Eenmalige giften zijn uiteraard van harte welkom, maar wij willen u vragen te overwegen om vaste donateur van de Stichting Muzikale Vrienden van Gambia te worden. Een vaste bijdrage geeft ons meer zekerheid, zodat wij onze hulpactiviteiten beter kunnen plannen. We vragen u om maandelijks een vast bedrag aan ons over te maken. We verzoeken u om daarvoor zelf bij uw bank een periodieke overschrijving aan te maken.

Om ons financieel te steunen kunt u uw gift overmaken op rekening:
NL11 RABO 0101 8642 13, ten name van de Stichting Muzikale Vrienden van Gambia te Monster.

U kunt ook maandelijks een vast bedrag doneren. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om voor een aantal jaren (minimaal 5) een schenking te doen via een notariële akte. Voordeel daarvan is dat de hele schenking aftrekbaar is, dus zonder dat het totaal aan schenkingen eerst boven het drempelbedrag moet uitkomen.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27320795.

Webhosting

Onze website wordt gehost door Westland Hosting. De Stichting Muzikale Vrienden van Gambia wordt door hen gesteund doordat zij gratis een webhosting pakket ter beschiking stellen.

ANBI verklaring voor de Stichting Muzikale Vrienden van Gambia

Naast het organiseren van acties is de stichting voor haar werk afhankelijk van giften.

De Belastingdienst heeft de Stichting Muzikale Vrienden van Gambia aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op 6 oktober 2008 onder nummer 59078.

Voor een ANBI gelden speciale belastingregels, zowel voor de gevers als de ontvanger:

 • Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar van inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
 • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt voor het algemeen belang.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Meer informatie over dit onderwerp? Kijk op www.anbi.nl

Kringloopwinkel De Recycling doneert € 1500,-

Kringloopwinkel De Recycling te 's‑Gravenzande is de grootste kringloopwinkel van het Westland. Door spullen opnieuw te gebruiken, zorgt De Recycling er voor dat we minder afval produceren. Ingezamelde spullen worden onder meer verkocht in de eigen winkel. Uit de opbrengst worden donaties gedaan aan goede doelen. Kijk eens op hun website voor meer informatie.

 

De Stichting Muzikale Vrienden van Gambia heeft van De Recycling een donatie ontvangen van € 1500,- waarvoor onze hartelijke dank. Wederom een prachtige bijdrage voor ons werk in Gambia. Met deze donatie zullen we weer een aantal watertaps installeren.

Eenjarige kringloopwinkel Re-Sell doneert € 100.000,- aan goede doelen

Kringloopwinkel Re-Sell in 's‑Gravenzande stelt zich ten doel om de winst, die ze maakt in de kringloopwinkel, te schenken aan goede doelen die door de klanten zelf worden aangemeld. Zij heeft in het eerste jaar van haar bestaan een totaal bedrag van € 100.000,- gedoneerd aan goede doelen.

Tijdens de viering van haar eerste verjaardag op zaterdag 20 augustus 2011 schonk Re-Sell totaal € 40.000,- weg, verdeeld over 13 stichtingen.

Een van de dertien begunstigden was onze Stichting Muzikale Vrienden van Gambia. Door deze prachtige donatie kunnen wij weer een heleboel werk verzetten in Gambia. Onze dank aan alle vrijwilligers is groot, want door hun inzet kunnen stichtingen zoals wij op weg geholpen worden.

De Pelgrimshoeve te Zoetermeer

De Pelgrimshoeve in Zoetermeer is begonnen als bazar, waarvan de opbrengst bestemd was voor het opknappen van de Pelgrimskerk. Vanwege het grote succes werd de bazar omgezet in een permanente tweedehandsmarkt, die in 1985 zijn intrek nam in een boerderij en zo ontstond de naam Pelgrimshoeve. Nadat de Pelgrimskerk opgeknapt was, is het werk voortgezet ten bate van andere goede doelen.

In 2009 kreeg de Stichting Muzikale Vrienden van Gambia een donatie van € 1500,- van de Pelgrimshoeve. En in 2011 ontvingen wij wederom een donatie. Deze keer ging het om € 1750,- !! Dankzij deze donatie konden we starten met een keuken voor de school in het dorp Kubuneh. Volg de bouw aan de hand van de foto's.

Missie Ontwikkeling en Vrede

M.O.V. Monster bestaat al ruim 40 jaar en is opgericht om missionarissen en missie zusters in de ontwikkelingslanden te steunen met geld en andere benodigdheden.

Nu die er niet meer zijn worden andere doelen geholpen met ontwikkelingswerk, zoals de Nederlanka - Ālōka Foundation, de Stichting Muzikale Vrienden van Gambia, Stichting Toekomst voor Kosovo, en anderen die ontwikkelingswerk uitvoeren.

Het geld dat ons de mogelijk geeft dit te doen, ontvangen wij door 2 maal per jaar, samen met andere Westlandse MOV groepen, kleding in te zamelen en te verkopen en door giften.

Het bestuur bestaat uit drie personen, voorzitter, penningmeester en een lid. We ondersteunen kerkacties, zoals de Vastenaktie, Adventsactie, MIVA (Missie Verkeers-middelen Actie), Memisa (Medische Missie Actie), Mensen in Nood enz.

Godfried Bomansschool wandelt ruim € 1000,00 bij elkaar!

Tijdens de Koningsspelen gingen leerlingen van de Godfried Bomansschool uit ´s Gravenzande wandelen voor een watertap. Stichting Muzikale vrienden van Gambia verzorgt kleine projecten in Gambia zoals o.a. het plaatsen van waterputten op het platteland en watertaps in compounds. Met de leerlingen hebben wij geld ingezameld om een nieuwe watertap te kunnen realiseren. Eén watertap kost 500,- euro. Hiermee kunnen ongeveer 500 mensen worden voorzien van schoon drinkwater.

Hot News

Omheining school

In het najaar van 2019 werd de eerste steen gelegd voor de omheining van de school. Een project dat tot stand is gekomen door de financiële steun van het MOV Monster.

Licht in de duisternis

Door middel van een zonnepaneel is er een stroomvoorziening in de EHBO-post gerealiseerd.

Projecten

De Stichting Muzikale Vrienden van Gambia heeft tot nu toe de volgende projecten ondersteund:

 • Vervoersvoorziening
 • Communicatie
 • Bananenplantage - Kubuneh
 • Culturele groep - Kubuneh
 • School - Bundung
 • Schoolkeuken - Kubuneh
 • EHBO-post - Batelling
 • School - Batelling
 • Water in Bundung Mauritania
Stichting

Inspiratiebron

Wat ik zag tijdens een reis naar Gambia werd de inspiratiebron om iets te doen voor de gemeenschap

Doelstelling

 • Helpen daar waar kan
 • Aanschaffen van hulpmiddelen
 • Kleine en overzichtelijke projecten
 • Samen met lokale vrijwilligers

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Dianne van Wissen
 • Anton van Meerkerk
 • Hans van der Eijk

In verband met nieuwe verplichtingen die aan ANBI organisaties zijn gesteld per 1 januari 2021, treft u hier een jaarlijks financieel verslag aan.

AVG

Ons privacy beleid leest u hier.

Webhosting gesponsord door PC Westland Service
Webdesign BJ Ruiterkamp