stichting
contact

November 2017 - Batelling en Bundung Mauritanie Six Junction

Batelling: school en eerstehulppost

Voordat wij naar Batelling vertrokken heb ik samen met een van de sponsors, Caecillia van Wijnsberghe, inkopen gedaan voor de school bij een groothandel in Gambia. Dit resulteerde in een grote hoeveelheid aan schoolmaterialen o.a. 75 puntenslijpers, 160 potloden, gummetjes, 75 linialen, krijtjes, 600 schriften en nog veel meer zoals op de foto’s te zien is. Hier kunnen ze zeker 1,5 jaar mee vooruit.

Op verzoek van de docenten hebben wij ook stoffen gekocht, zodat er nieuwe uniformen gemaakt kunnen worden. De huidige uniformen zijn totaal versleten en zelf heeft men geen geld hiervoor. Je zou zeggen dan maar geen uniformen, maar dit is nu eenmaal traditie in heel Gambia.

Er gaan 73 leerlingen naar deze school, althans dat is de bedoeling. De leerlingen betalen 1 Dalassi ( €0,02) voor de dagelijkse lunch op school. Ongeveer 30 leerlingen kunnen dit betalen. De ouders die hiervoor geen geld hebben, houden hun kinderen helaas thuis uit schaamte. Sinds kort wordt de school voorzien van rijst en olie door het World Food Program. Helaas geen groenten en geen vlees of vis. Een sobere maaltijd dus. Wij hebben besloten om de school het komend half jaar te voorzien van uien, tomaten, peper en vis. Hierdoor komt het lunchgeld tijdelijk te vervallen, zodat iedereen naar school kan. Deze ingrediënten zullen wekelijks worden aangeschaft in een winkeltje in het dorp zelf, waardoor wij ook deze winkelier kunnen voorzien van een bescheiden inkomen. De salarissen van de docenten worden door de regering betaald.

Afgelopen jaar hebben wij het dak van het bijgebouw vernieuwd. Deze was door een storm ingestort zoals we al eerder op onze site hebben vermeld. Tot onze verbazing hebben ze nu in dit bijgebouw een extra lokaal gemaakt zodat ook kinderen onder de 7 jaar naar school kunnen. Zo zie je maar weer waar een beetje hulp toe kan leiden.

Ook zijn er sinds kort zonnepanelen geplaatst op de school door GEF (zie foto’s). Gedurende 1 jaar zal genoemde stichting het onderhoud voor zijn rekening nemen. De school zou graag een vrieskist willen hebben zodat men ijsblokken kan gaan maken en verkopen. Dit zou een bron van inkomsten kunnen worden om straks zelf de nodige materialen te kunnen kopen.

Tijdens de ceremonie bij de uitreiking van alle materialen en de overdracht van het “lunchgeld” sprak de schooldirecteur zich uit dat zij ook een muur om het schoolplein wilden hebben. Nu worden de kinderen afgeleid door passerende mensen en passerend vee. Wij gaan kijken of dit haalbaar is. Met een muur om het terrein heen zou ook een volkstuin gerealiseerd kunnen worden waar de leerlingen zelf de ingrediënten kunnen telen die nodig zijn voor de lunch.

Zoals ieder jaar heeft drogist De Vergulde Gaper uit Monster weer een grote hoeveelheid gratis paracetamol en ibuprofen meegegeven voor onze EHBO-post. Door de verkoop van deze medicijnen kunnen materialen aangeschaft worden, “beetje bij beetje” zoals men het daar zegt. En ook hier zien wij dat de mensen zelf meedenken en meewerken. Inmiddels worden de kamers gescheiden door gordijnen en zijn er materialen zoals een weegschaal, een extra bloeddrukmeter en een astma-masker aangeschaft. Ook deze hulppost heeft zonnepanelen gekregen.

Voor iedere patiënt wordt een dossier aangemaakt en punctueel bijgehouden. Dit krijgen ze mee als ze naar het ziekenhuis moeten. Het vervoer naar het ziekenhuis gebeurt nog steeds via een ezel met kar of vastgebonden achter op een motor. Zoals eerder aangegeven zijn wij op zoek naar goed vervoer, hetzij een jeep of een ambulance. Op dit moment hebben we hier al €2.000,00 voor. We sparen nog even door en hopen dan volgend jaar een ambulance of een Jeep te kunnen kopen.

Het ziet er naar uit dat de nieuwe regering deze hulppost officieel gaat erkennen en dan is er hoop op meer hulp zoals medicatie en materialen. Onze verpleegster doet trouwens haar werk op dit moment nog steeds op vrijwillige basis. Waarschijnlijk zal dit ook gaan veranderen als er een erkenning komt.

Bundung Mauritania Six-Junction

Op 26 november vond er een officiële opening plaats van de watertaps die afgelopen jaar zijn gerealiseerd. Dit ging vooraf met een grootse ceremonie. Veel blijde gezichten en dankbetuigingen van de bewoners en onze co-workers van ACIP, getuige dit artikel in "the Point".

Ook nu kunnen wij ze weer verblijden met 3 watertaps waarvan er 1 bestemd is voor een Nurseryschool. Het is wel jammer dat de levering van de leidingen iets langer duurt als dat wij zouden willen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet en hopelijk kunnen onze sponsors, Ineke Egbers en Joost Swen, bij die openingsceremonie aanwezig zijn als zij in december in Gambia zijn. Uiteraard worden de leidingen ingegraven door de bewoners van de betreffende wijken, dus ook hier draagt men zelf een steentje bij.

Leuk extra detail tot slot

Ieder jaar krijgen 2 doofstomme houtbewerkers geld om de huur te betalen voor hun marktkraam. Dit gaat niet direct via onze stichting maar door een eenmalige jaarlijkse bijdrage van twee 85-plussers.

Hot News

19-02-2021 - Fatu geslaagd!

Zo juist ontangen we bericht dat Fatu is geslaagd voor haar certificaat. Proficiat!

Update hulppost Batelling

Iedere 2e dinsdag komen er artsen en verpleegsters van het General Hospital uit Kwinella om kinderen van 1 tot 5 jaar te consulteren.  Ook de zwangere vrouwen worden dan gecontroleerd.

Benefiet concert

Zondag 16 februari was er een benefiet concert waarvan de baten ten goede kwamen aan onze projecten in Gambia. Het werd een wervelend concert met stormachtige toejuichingen van "Dennis" en een opbrengst van € 251.00.

Projecten

De Stichting Muzikale Vrienden van Gambia heeft tot nu toe de volgende projecten ondersteund:

 • Vervoersvoorziening
 • Communicatie
 • Bananenplantage - Kubuneh
 • Culturele groep - Kubuneh
 • School - Bundung
 • Schoolkeuken - Kubuneh
 • EHBO-post - Batelling
 • School - Batelling
 • Water in Bundung Mauritania
Stichting

Inspiratiebron

Wat ik zag tijdens een reis naar Gambia werd de inspiratiebron om iets te doen voor de gemeenschap

Doelstelling

 • Helpen daar waar kan
 • Aanschaffen van hulpmiddelen
 • Kleine en overzichtelijke projecten
 • Samen met lokale vrijwilligers

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Dianne van Wissen
 • Anton van Meerkerk
 • Hans van der Eijk

In verband met nieuwe verplichtingen die aan ANBI organisaties zijn gesteld per 1 januari 2021, treft u hier een jaarlijks financieel verslag aan.

AVG

Ons privacy beleid leest u hier.

Webhosting gesponsord door Westland Hosting
Webdesign BJ Ruiterkamp