stichting
contact

Juli 2018 - Nieuwe watertaps en een omheining voor de school in Batelling

Drie nieuwe watertaps geschonken door MOV

Tijdens mijn bezoek mocht ik 3 watertaps aanbieden in Gambia ter waarde van € 710,-- geschonken door MOV. Ze zijn betaald en in bestelling. Foto’s van de watertaps volgen later zodra de materialen geleverd zijn en de taps zijn aangelegd. De bewoners en de omwonenden van de compounds waar de taps geplaatst zullen worden zijn inmiddels in kennis gesteld.

De waterpunten zullen worden aangelegd op de volgende locaties. Als u de links volgt, ziet u foto's van de betalingsbewijzen en het in kennis stellen van de bewoners. Foto’s van de aanleg zullen daar later aan worden toegevoegd.

Omheining voor de school in Batelling

Dit project omvat niet alleen de omheining, maar ook een tweetal toiletten en de aanleg van een schooltuin. Dit project zal hopelijk gefinancierd worden door de Katholieke kerken (Vastenactie 2018). Wij hebben Batelling bezocht en het nodige besproken met de Alkalo Sutay Sanyang van Batelling en de VDC (Village Development Committee). In samenwerking met Counsilor Sulayman Jammeh, chairman van Association for Community Initiave Projects en Ebrima Marena, supervisor Batelling Future Foundation. Rondom de school zal er een omheining geplaatst worden. Nu is het een grote open vlakte en lopen er op het terrein zowel mensen als koeien, wat de kinderen afleidt tijdens de lesuren. De bijgevoegde tekening geeft aan het hoe het er uit zal gaan zien. (PDF schets) Het was nog wel even passen en meten, want de tekening die zij ons aangeleverd hadden klopte niet helemaal, maar uiteindelijk zijn we er uit gekomen (zonder meetlint en het tellen van passen)

Achter de school is momenteel een groot voetbalveld (zandvlakte) waarop toiletten staan. Door het plaatsen van een omheining is het gewenst dat er binnen deze omheining toiletten komen naast het schoolgebouw, zodat de leerlingen niet meer van het terrein af hoeven.

In het kader van het voedselproject, waarover wij eerder al hebben geschreven, zal er binnen het terrein een schooltuin aangelegd worden. De oudere leerlingen zullen onder leiding van de docenten groenten gaan kweken. Deze groenten zullen gebruikt worden voor de lunch, die momenteel alleen bestaat uit rijst.

Om dit project te realiseren hebben we de nodige aanbevelingsbrieven nodig van o.a. het Ministerie van Educatie en van de Bisschop Gabriel Mandy van Gambia. Deze bisschop is trouwens de eerste Gambiaan die daar bisschop is geworden. Tijdens ons bezoek aan de Bisschop gaf hij aan volledig achter ons project te staan en sprak hierover zijn dankwoord en zegen uit. Hij zou contact opnemen met Father Amie Joseph Colley, die in de omgeving van Batelling werkzaam is. Father Colley heeft vervolgens een aanbevelingsbrief geschreven.

Counsilor Momodou Manneh, werkzaam in Kiang waaronder Batelling valt, heeft een aanbevelingsbrief geschreven en deze laten ondertekenen door een afgezant van het Ministerie van Educatie, eveneens uit de regio Batelling.

Tijdens ons bezoek in Batelling hebben we de aanvraag overlegd, deze is vervolgens door de betrokkenen ondertekend/gestempeld. De Alkalo heeft de stukken ondertekend met een vingerafdruk, aangezien hij nooit heeft leren lezen en schrijven. Gelukkig is dat tegenwoordig anders voor de bewoners van Batelling.

Tijdens het bezoek is ook de ambulance besproken. Deze zou voor ons in oktober 2018 naar Gambia gereden worden door Team AM Bush uit België. Uiteraard was men hier ook heel blij mee. Alleen bij thuiskomst kreeg ik een bericht dat het team er niet in slaagt om de auto voor het vertrek van oktober in orde te krijgen. Deze reis zal dus uitgesteld worden naar 2019.

Inmiddels zijn er weer nieuwe ontwikkelingen, waarover binnenkort meer informatie vrij komt.

Hot News

19-02-2021 - Fatu geslaagd!

Zo juist ontangen we bericht dat Fatu is geslaagd voor haar certificaat. Proficiat!

Update hulppost Batelling

Iedere 2e dinsdag komen er artsen en verpleegsters van het General Hospital uit Kwinella om kinderen van 1 tot 5 jaar te consulteren.  Ook de zwangere vrouwen worden dan gecontroleerd.

Benefiet concert

Zondag 16 februari was er een benefiet concert waarvan de baten ten goede kwamen aan onze projecten in Gambia. Het werd een wervelend concert met stormachtige toejuichingen van "Dennis" en een opbrengst van € 251.00.

Projecten

De Stichting Muzikale Vrienden van Gambia heeft tot nu toe de volgende projecten ondersteund:

 • Vervoersvoorziening
 • Communicatie
 • Bananenplantage - Kubuneh
 • Culturele groep - Kubuneh
 • School - Bundung
 • Schoolkeuken - Kubuneh
 • EHBO-post - Batelling
 • School - Batelling
 • Water in Bundung Mauritania
Stichting

Inspiratiebron

Wat ik zag tijdens een reis naar Gambia werd de inspiratiebron om iets te doen voor de gemeenschap

Doelstelling

 • Helpen daar waar kan
 • Aanschaffen van hulpmiddelen
 • Kleine en overzichtelijke projecten
 • Samen met lokale vrijwilligers

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Dianne van Wissen
 • Anton van Meerkerk
 • Hans van der Eijk

In verband met nieuwe verplichtingen die aan ANBI organisaties zijn gesteld per 1 januari 2021, treft u hier een jaarlijks financieel verslag aan.

AVG

Ons privacy beleid leest u hier.

Webhosting gesponsord door Westland Hosting
Webdesign BJ Ruiterkamp